Пълдин Финанс Консулт вече и в Sellers.bg
Качено на 12-11-2020 от Пълдин Финанс Консулт ЕООД

Благодарение на платформата имаме възможност да достигнем до по-широка аудитория. Фирмата ни се занимава с финансово-счетоводна дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, счетоводни, данъчни, трудови и осигурителни консултации, разработка на бизнес планове и финансов анализ, консултации в областта на фирменото управление.

Kauzi.bg logo