• ЕИК/ПИК:206235772
 • Дейност: Aгенция
 • Местоположение:Стара Загора
 • Име на фирмата на латиница:DNL Properties
 • Адрес в Sellers.bg:.sellers.bg
 • Категория:
 • Държава:България
 • Регион:Стара Загора
 • Адрес:гр. Стара Загора, бул.
 • Телефон:042/ 210 156
 • E-mail:central@remax.bg

ДНЛ Пропъртийс ООД
 • Държава: България
 • Регион: Стара Загора
 • Пощенски код: 600
 • Град: Стара Загора
 • Адрес: гр. Стара Загора, бул.
 • Телефон/и: 042/ 210 156,
 • E-mail: central@remax.bg
ДО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: central@remax.bg

Kauzi.bg logo